mandag 13. juni 2016

Dyrets merke? Regjeringen om ID-brikker:

Det har lenge vært forkynt i kristne kretser om hvordan det vil komme et implantat som myndighetene på ett eller annet tidspunkt vil kreve at innbyggerne får operert inn i kroppen. Dette har i mange år vært gjort på dyr, f.eks. hunder som skal tas med til utlandet får ofte sprøytet inn en chip som inneholder data om hunden. Grunnen til at dette er aktuelt i kristen forkynnelse er bl.a. Åpenbaringen 13:15-18 som omtaler dyrets merke (666). Der står det om merket mennesker må ha på hånden eller i pannen for å få kjøpe og selge. Allerede i 2009 kunne man lese om et slikt merke på den norske regjeringens nettsider under overskriften 9.4 Radiofrekvensidentifikasjon Les regjeringens utredning her. Det har også vært flere tilfeller allerede hvor mennesker har fått innoperert disse chipene, bl.a. norske Anita. Les om henne her. Også TV4 i Sverige hadde en direkte overføring i 2014 av en kvinne som fikk inoperert en slik chip. Se gjerne også denne videoen på Youtube. I JOhannes Åpenbaring står det: "Han (dyret) gjør det slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og slaver, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn."

Ingen kommentarer: