fredag 24. juni 2016

Brexit og endetiden

I forbindelse med den norske EUdebatten i 1994 uttalte pastor Thoralf Gilbrant at slik han forstod Bibelen, skulle Storbritannia ut av EU før Jesu gjenkomst. Dette synspunktet bygget han på profetien om det gjenreiste romerriket. 23.6.2016 stemte Britene over dette spørsmålet, 51,9% av velgerne ville ut av EU. I lys av dette, og med bakgrunn i alle de andre bibelske tegn vi ser oppfylt i dag, ser vi at vi nærmer oss Jesu gjenkomst med stormskritt. Håper du er rede og har alt i orden med din Frelser, Jesus Kristus.

Ingen kommentarer: