torsdag 11. mai 2023

En Bibel med 80 bøker ?!!

 

Et glimt fra min bibelsamling 23: Trodde du at alle Bibler har 66 bøker?  De fleste norske kristne tror det, og vi ser at det den Bibel vi tror på - Bibelen med 66 bøker.  Men noen har Bibler med flere bøker enn det.

Den katolske Bibel har 7 bøker mer enn våre Bibler.  Vanligvis er disse syv bøkene plassert mellom Det Gamle og Det Nye Testamente.  Vi kaller de gjerne for apokryfene, eller de deuterokanoniske bøker.  Bakgrunnen for at de har med disse bøkene i sine Bibler er at da Det Gamle Testamente ble oversatt fra hebraisk til gresk, la oversetterne til disse bøkene. Den greske oversettelsen, Septuaginta, dannet så grunnlaget for oversettelsen til latin og dermed den katolske Bibel.

Men 66 bøker pluss 7 bøker, blir ikke 80 - som det står i overskriften. Det blir bare 73.  Bibelen på bildet er en norsk Bibel med 80 bøker.  Den er utgitt av menigheten Samfundet, på Sørlandet.  De har tatt med noen flere apokryfe bøker i sin siste bibelutgave.

Les om apokryfene her: https://endetiden.blogspot.com/search/label/Apokryfene

Ingen kommentarer: