tirsdag 2. mai 2023

Utstilling og foredrag

 For noen måneder siden kjente jeg at jeg ønsket å sette fokus på Bibelen gjennom en bibelutstilling og informasjon om hvordan denne boka har blitt oversatt og hvordan den har forvandlet mennesker.  Dette er et prosjekt jeg nå er i startgropen av.

I april kom boken "Bibelens reise mot nord" Boken handler om hvordan Bibelen har blitt oversatt, om kirkelig motstand mot å oversette Bibelen, om forfølgelse, drap og likskjending.  Denne kan kjøpes av alle som er interessert uavhengig av om man deltar på bibelutstillingen eller ikke.  Du finner den i nettbutikken www.frihet.no

Nå er messeveggen også klar (se bildet).  Dette er seks store plakater med informasjon om Bibelen.  Denne skal settes opp i de menigheter og forsamlinger jeg besøker med bibelutstillingen.  Da har jeg også med meg flere Bibler helt fra 1500-tallet og frem til i dag.  På bildet holder jeg en kirkebibel fra 1589. Verdens minste trykte Bibel er også en del av utstillingen.  Den får plass på en fingertupp.

Jeg tror mange vil ha glede av å høre fortellinger om Bibelen og se utstillingen.  Dersom din menighet/forsamling er interessert i et slikt arrangement, så ta kontakt. Det kan gjerne kombineres med en møtehelg. Her på bloggen kan du se flere av Biblene i samlingen, og flere vil bli lagt ut etter hvert.  Klikk her, så ser du det som er lagt ut frem til nå. 

Bibelutstillingen har også et samarbeid med GodtNytt.  Dette er en organisasjon som driver evangelisering og utgivelse av Nytestamenter og magasiner.  Det betyr at alle som kommer på utstillingen, og som ønsker et nytestamente, vil få det gratis.

Jeg har foreløpig avtalt med tre menigheter om utstilling og fortelling om Bibelen, men jeg regner flere vil hive seg på etter hvert når dette blir kjent og prøvd ut på disse stedene.  

Ingen kommentarer: