lørdag 9. mai 2009

Opprykkelsen & Jesu gjenkomst, Del 2: OPPRYKKELSE før trengsler?

En del av diskusjonen om endetiden går på når og om de kristne skal rykkes opp. Noen fornekter opprykkelsen, andre mener at de kristne skal gjennom trengselstiden.

Det er interessant å se hva Bibelen sier om dette. Husk at vi i forrige artikkel definerte hva trengselstiden er. Det er ikke det samme som trengsler, men det er en historisk avgrenset tidsperiode, beskrevet i Bibelen som en periode på 7 år.

Det er mange steder i Bibelen som omtaler dette. Vi skal her gjengi noen av dem. For det første handler trengselstiden om Guds dom og vrede, slik det er gjengitt i Åpenbaringen 6:17 m.fl. I 1. Tess 1:10 omtaler opprykkelsen som en utfrielse fra den kommende vrede. De troende skal altså ikke inn i den kommende vreden, som trengselstiden representerer. I 2. Tess 2:6-8 står det om hvordan det som holder igjen, først må bli borte, før den lovløse (antikrist) vil bli åpenbart. Jesus sier i Matt 5:13 at vi som er frelst er jorden salt. Saltet hindrer nettopp den forråtnelse som den lovløse representerer. Igjen understrekes altså at vi først må tas bort, før Antikrist står fram som den lovløse - og trengselstiden er i full gang. Dette ser vi også indirekte ved at ingen av Bibelens tekster som handler om trengselstiden, omtaler menigheten. Det er naturlig, siden den er rykket opp på dette tidspunktet.

I Matt 24:37ff sier Jesus at det skal være som på Noas dager, når han kommer igjen. Hva skjedde med de troende når Guds dom kom over jorden? De ble ikke rammet av dommen, for Gud beskyttet dem og løftet dem opp i arken etter som vannet steg og "trengslene" kom over folket. I vers 40 sier Jesus i forlengelsen av historien om Noa, at to menn skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake. De som ble latt tilbake opplevde katastrofen - ikke de som ble løftet opp i arken.

Jesus bruker også Lot som et bilde i forbindelse med opprykkelsen og sin gjenkomst. I Luk 17:28ff står det om hvordan livet var på Lots tid, og hva skjedde før Guds dom rammet Sodoma og Gomorra? De troende ble reddet ut! Altså før Guds vrede rammet byene på Jordan-sletten, var de troende rykket bort.

Vi ser mange eksempler i Bibelen på at bortrykkelsen skjer før trengslene. Dette skjer for å spare menigheten for den dom og vrede som trengselstiden representerer. Det betyr imidlertid ikke at vi slipper unna trengsler og vanskeligheter som troende, for det har eksistert til alle tider, og det vil øke etter hvert som enden nærmer seg.

Kjøp boken ENDETID fra Frihet forlag, www.frihet.no

2 kommentarer:

geirern sa...

Det er interresnat at hele det moderne endetidssyn som omhandler en 7 års trengsel, en opprykkelse relativ til den, en antikrists regjering osv, bygger på ett eneste vers i Daniel. Dette avsnittet om daniels 7*70 år, hvor man henter læren om en 7 års periode i framtiden, er ikke engang i tråd med tekstens umiddelbare forståelse, siden den snakker om en 490 års persiode, ikke en 2490 års periode. Problemet er ikke at man tolker dette, men at man bygger en lang og detaljert lære som faller sammen om det viser seg at tolkningen av dette verset er feil. Det er nemlig slik at den kristne lære ikke må bygges på ett dunkelt vers i gamle testamentet, slik at det skal styre vår tolkning v de klarere vers. Her har pinsevenner og karismatikere glemt normale regler for bibelfortolkning.

Anonym sa...

Dette var vel forsåvidt ikke noe nytt i forhold til ditt innlegg. Du kaller dette synet for moderne, men det skyldes nok at du ikke kjenner tradisjonell bibelteologi om emnet. Jeg vil her bare minne om at dette ikke er et pinse-karismatisk syn, men er hovedstrømmen av frikirkelig teologi omkring endetiden. Det bygger på grundig gjennomgang av de bibelske tekstene, ikke lettvint synsing. Jeg oppfordrer deg til å lese boken ENDETID for å få en skikkelig bibelteologisk gjennomgang.