tirsdag 7. januar 2020

Hva er egentlig læren om treenigheten?

Mange synes det er vanskelig å forstå treenigheten.  Siden dette er en viktig del av den kristne tro, er det også viktig med forkynnelse om treenigheten.

Ordet "treenig" står ikke i Bibelen, men læren om treenigheten er hentet fra et bredt utvalg av skriftsteder om både Gud Fader, Jesus Kristus og Den Hellige Ånd.  

Dette er et av få lærespørsmål som forener alle kristne trossamfunn.  Jeg utfordrer deg til å lese gjennom denne artikkelserien om treenigheten for å få større forståelse for hva dette er:

 

Ingen kommentarer: