fredag 22. april 2016

Evangeliet forkynt for hele verden

Matteus 24:14 sier "Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." Av og til hører vi at det finnes så og så mange unådde folkeslag. Hvordan man definerer hva som er et unådd folkeslag varierer. Noen sier at dersom det er mindre enn 2% kristne i en folkegruppe, så regnes den som unådd. Men det betyr ikke at det må finnes over 2% kristne i alle folkegrupper før Jesus kommer tilbake. Det Bibelen sier er at evangeliet skal være forkynt for hele verden. Spørsmålet er derfor: Har det skjedd? La oss legge merke til at Jesus ikke sier at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag på samme tid. Mange av de folkeslag vi i dag regner for å være unådde, var blant de første som fikk høre evangeliet. I dag forkynnes evangeliet av misjonærer, team, radio, TV og på Internett. Dette går til hele verden. Det er all grunn til å tro at alle folkeslag har hørt evangeliet forkynt på ett eller annet tidspunkt. Det betyr at dette ikke lengre er et hinder for at Jesus skulle komme tilbake i dag.

Ingen kommentarer: