torsdag 21. april 2016

Fornektelse av skapelsen ved Guds Ord

I går siterte vi fra 2.Peter 3:5-6 og skrev om dem som fornekter syndfloden. Men dette verset viser også hvordan man i endetiden vil fornekte skapelsen ved Guds Ord "For med vilje glemmer de dette: At himlene fra gammel tid ble til ved Guds ord. Og ved det samme Guds ord stod jorden fram fra vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, ved at den ble oversvømmet av vann." De glemmer altså med vilje at verden ble skapt ved Guds Ord. Det er ikke slik at mennesker ikke har hørt at det er Gud som har skapt denne verden. Det er heller ikke slik at vitenskapen har bevist at Han ikke gjorde det. Det er ikke slik at alternative teorier er like sansynlige eller at man kan velge hva man vil tro. All sannsynlighet peker på at det må ha vært en Skaper. Det er ikke slik i dag, og det har heller aldri vært slik tidligere, at noe blir til av ingen ting. Det er alltid en årsak. Men i dag klamrer mennesker seg til alternative teorier om skapelsen fordi man ikke vil tro på Gud. Man velger altså med vilje å tro at verden ikke ble til ved Guds Ord. Det er et bevisst valg. Dette viser Bibelen oss at kommer til å skje i den siste tid.

Ingen kommentarer: