tirsdag 7. juni 2022

Er korona-restriksjonene bibelske ?

 

Vi fikk to år med koronarestriksjoner i landet. Selv om en del fortsatt får Covid-19, har vi heldigvis ikke restriksjonene lengre. Men hva sier egentlig Bibelen om dette?  Har Bibelen noen innspill når det gjelder slike smittsomme sykdommer?

Noen er opptatt av at det står om "pest" i forbindelse med endetiden.  Det er ikke dette jeg vil ta opp i dette innlegget, men heller selve restriksjonene som myndighetene har innført gjennom disse to årene - og som kan komme igjen dersom det oppstår andre pandemier.

Karantene / Isolasjon

I 3. Mosebok 13 står det om hvordan vi skal forholde oss til smittsom sykdom. I versene 31-33 står det om karantene. Sykdommen som omtales i avsnittet er "skurv", men har blitt et mønster for andre smittsomme sykdommer. I 7 dager skulle man da holde seg i karantene. Etter syv dager skal presten (som fungerte som lege) undersøke personen og eventuelt erklære vedkommende for "ren" hvis sykdommen ikke pågår.

I vers 46 står det om hvordan de smittede personene, som i bibelsk språkbruk omtales som "urene" skal oppholde seg utenfor leiren.  De skal altså ikke bo sammen med resten av familien under sykdommen.  Vi kaller det isolasjon.

Munnbind

I samme kapittel, versene 45-46 står det om å dekke til nedre del av ansiktet.  I moderne tid bruker vi munnbind til dette.  I bibelsk tid benyttet man et tøystykke.  Noen oversettelser sier skjegget istedet for nedre del av ansiktet.  Poenget er nok likevel det samme, at munn/nese skal dekkes til. 

"Meter'n" / Sosial distanse

Bibelen fortsetter med det vi er blitt så vant med de siste årene.  For dersom en smittet person møter andre mennesker, skal man ifølge vers 45 rope "uren, uren" slik at folk kan holde avstand.  Vi kaller det "meter'n eller sosial distanse".  

Det Nye Testamente

Mye av dette kjenner vi også igjen fra NT når det gjelder de som er spedalske. De spedalske skulle også rope "uren" når de møtte folk, slik at man kunne holde avstand og ikke spre smitte.  De spedalske ble isolert utenfor byene, for ikke å smitte. Jesus ber dem han har helbredet om å vise seg for presten (Lukas 17:14). 

Gammelt nytt

Mange av de restriksjonene som myndighetene iverksatte under pandemien er altså gammelt nytt.  Det er ikke bare gammelt, men det er bibelsk.  Men heldigvis er vi nå kommet dit at vi har lagt bort det meste av dette. Men det kommer nok nye tider med sykdom, og nye pandemier.  Man skal ikke være profet for å se det.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Interessant, Ulf Magne! 😇😇❤️❤️

Birgir sa...

Takk for den Bibelske versjonen. Dette var lærerikt og nyttig.

Anonym sa...

I gamle doktorleksikoner er corona det samme som common cold / common flu. Med andre ord noe som forekommer hvert år. Dette er globalistenes trekk og det handler ikke om virus. Det handler om kontroll. Viser til salme 91 v 3 : Han frir deg fra fuglefangerens snare og ødeleggende pest. Amen.

Ulf Magne sa...

Hei "Anonym" - Liker best at folk bruker navn.

Du har nok ikke fått med deg at Corona/Korona er en fellesbetegnelse på en mengde virus som har denne karakteristiske fasongen som har gitt dem navn. Med i denne "familien" av virus er også den vanlige sesonginfluensaen. Dette finner du ikke bare i gamle doktorleksikon, men har vært forklart også på TV i forbindelse med Covid-19 eller SARS-CoV-2 som det heter. Alle virus endrer seg i løpet av levetiden, det har også Covid-19 gjort, mange ganger. De variantene som dominerer i dag er langt mindre alvorligere enn den første utgaven som traff Norge og Europa. Dessuten er flertallet av befolkningen vaksinert, noe som også hjelper i forhold til sykdomsforløpet. I artikkelen min kunne du lese om hvordan Bibelen viser oss hva vi skal gjøre når alvorlige smittsomme sykdommer rammer oss. Der fikk du presentert likhetstrekkene med hvordan smittevern blir behandlet i dag, sammenlignet med Guds råd i Bibelen. Man kan selvfølgelig også finne forskjeller, men det er interessant at rådene gitt av Gud for 3000 år siden, i hovedsak er de samme som ble gitt oss i dag. Du har helt rett i at dette handler om "kontroll". Det handler om kontroll på et skadelig virus, eller sykdomskontroll om du vil. I tillegg kan vi hvile i trygghet på at vi er i Guds hender, og i Salme 91. Takk for innspill.