onsdag 22. juni 2022

Vil alle jøder bli frelst?

Både i vår tid og i tidligere tider har det vært en diskusjon rundt jødenes frelse, og om det kommende "riket for Israel".  Vil alle jøder bli frelst en dag?  Disiplene spurte også om når riket for Israel ville komme.

De siste to årene har jeg skrevet flere bøker om Israel og jødene.  Disse bøkene inngår i en serie bøker om dette tema fra Frihet forlag. Her er en oversikt (klikk for tittelen for å se mer):

Jødehat før og nå

Templet, Guds hus i Jerusalem

Frelsen kommer fra jødene

Jødenes frelse og det messianske riket

Israel-Quiz

Den siste boken om jødenes frelse og det messianske riket, tar deg med gjennom Bibelens ord om hva Gud viser oss om dette tema.  Hva vil det si at jødene er Guds eiendomsfolk?  Kan Guds eiendom gå fortapt?  Hva betyr ordet fra Romerbrevet om at "slik skal hele Israel bli frelst?"  


Videre tar boken opp spørsmålet som disiplene stiller Jesus om det kommende 
riket for Israel.  Jesus bekrefter at riket kommer, men at det ikke er disiplenes sak når.  Så hva er dette riket for Israel?  Er dette riket det samme som tusenårsriket, eller fredsriket, eller er det noe helt annet?

Dette er spørsmål som besvares i denne boken.  Den anbefales for alle som er interessert i spørsmål rundt Israel og jødene.

Ingen kommentarer: