onsdag 8. juni 2022

Hva betyr dette symbolet?


Har du sett dette symbolet?  Ja, selvfølgelig.  Ingen har unngått dette, men hva betyr det egentlig?  Er det noen som har "rappet" det og forsøkt å fylle det med et annet innhold?


Regnbuen har blitt brukt som symbol både for nyreligiøse bevegelser innenfor "New Age" og av de homofiles organisasjoner.  Men dette symbolet er mye eldre enn den moderne bruken av det.  Kanskje vi skulle ta tid til å tenke litt gjennom det?

For regnbuen ble gitt oss av Gud som et synlig tegn på at Han ikke skulle oversvømme jorden igjen, slik Han gjorde i forbindelse med syndfloden (historien om Noa, 1. Mosebok 6-9).  "Jeg setter regnbuen min i skyen, og den skal være til tegn på pakten mellom meg og jorden" 1. Mosebok 9:13.  Regnbuesymbolet er altså opprinnelig et tegn på Guds trofasthet og godhet mot oss mennesker.

Regnbuens farger:
Så er det også veldig interessant å merke seg hva fargene i regnbuen også symboliserer. Hvis vi starter nedenfra, det som er nærmest jorden, så er det fargen lilla eller purpur.  Det er en kongelig farge. Da soldatene spottet Jesus før korsfestelsen, tok de på Han en purpurfarget kappe, fordi det ble sagt at Han var jødenes konge. (1. Tim 6:15)

Den neste fargen er blå (noen vil ha fargen "indigo" mellom, men det er en blanding av fargene lilla og blå, slik for så vidt oransje er en blanding av gul og rød).  Blåfargen symboliserer himmelen, som er Jesu "adresse". (Joh 3:13)

Den tredje fargen er grønn.  Grønnfargen symboliserer nytt liv.  Når vinteren er omme og snøen smelter, kommer nytt liv i form av blomster, gress og bladet på trærne.  Hvem er det som gir mennesker Livet med stor L? (Joh 11:25)

Deretter finner vi fargen gul.  Gult er selvfølgelig solens farge og symboliserer lyset.  Jesus sier om seg selv at Han er lyset, Joh 14:6.

Den nest siste fargen er oransje.  Fargen ser vi ofte også på lastebiler som frakter farlig gods.  Det handler om fare.  Det finnes også åndelige farer, og vi blir minnet om å omvende oss. (Joh 3:3)

Den siste og øverste fargen er rød.  Rødfargen er blodets farge.  Den minner oss om Jesu offer for oss.  Uten Hans offer hadde det ikke vært noen vei til Gud.   (1. Peter 1:18-19)

Alt avhenger av synsvinkelen
Når du og jeg løfter blikket og ser oppover, så ser vi altså fargen lilla/purpur.  Vi må se Jesus som konge, vår Herre.  Ingen mennesker kan komme til Gud uten først å se Jesus som den Han virkelig er.  

Men Han som sitter i himmelen og ser ned på oss, hva ser Han først?  Han ser rødfargen først.  En påminnelse om Jesu blod.  Han ser oss gjennom Jesus.  

Da Gud satte regnbuen på himmelen, så var det ikke bare et vitnesbyrd om Hans løfter og trofasthet.  Det er en påminnelse om hvem som har banet vei til himmelen for oss.  Men det står også "Da skal jeg minnes min pakt!"

Misbruk
Det er mange flere hemmeligheter Gud har lagt ned i dette symbolet, eller tegnet om du vil. Kanskje ikke så rart at det derfor misbrukes i sammenhenger som ønsker å få aksept for det Jesus frelser oss fra - synden.  Guds kjærlighet og nåde mot oss mennesker forkynnes av skaperverket, av Bibelen, og av vitnesbyrdet til millioner av mennesker.  Gud er trofast og Han holder sine løfter.  Jesus Kristus er det største vitnesbyrdet om nettopp det. Vi har til og med fått et tegn på himmelen som minner oss på dette.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Veldig bra Ulf Magne. Deler denne på min fb. Gud velsigne deg rikt!

Anonym sa...

Hvorfor har du tegning av en regnbue med syv farger når du selv sier det er feil.

Ulf Magne sa...

Hei "Anonym". Poenget er ikke at det er feil, men det kan diskuteres om det er en separat farge eller en blanding av farger, slik også oransje er. Jeg ser at mange kristne gjør et poeng av om det er 6 eller 7 farger, det synes jeg er en unødvendig diskusjon. Men jeg valgte dette bildet som illustrasjon bl.a. for å skille illustrasjonen fra de mange pride-symbolene du nå finner over alt. Du ser at mitt innlegg ikke handlet først og fremst om pride, men noe helt annet. Håper du fikk med budskapet :-)